1027 ring silver / plastic

2250,00 kr

Ringstorlek

Mät din ringstorlek

Det bästa sättet att få fram er storlek är om ni har en lagom stor ring som passar just det finger som ni vill beställa en ring till, mäter innerdiametern med ett skjutmått. Måttet ni får tar ni x Pi som är 3,14.  D.v.s. om er ring mäter 21 mm med skjutmåttet så tar ni 21 x 3,14= 65,94 mm får ni då. Och då är det en 66 mm ni ska ha i omkrets vilket är skalan vi använder oss.

Man kan även gå till en guldsmed och få sitt finger mätt: Säg då att ni vill veta er storlek i omkrets. D.v.s. längden runt ert finger.

Vi har tagit fram ett annat förslag nedan som ni kan använda er av.

Storleken på våra ringar är omkretsen runt fingret.
Om du inte vet vad du har för storlek så kan du följa beskrivningen nedan.
Omkretsen i mm kan användas för att uppskatta din storlek.

  1. Ta en bit snöre eller papp och linda runt fingret som du vill mäta.
  2. Markera punkterna där dem två ändarna möts.
  3. Mät snöret eller pappen med en linjal.
  4. Måttet du får fram i mm är våra storlekar
  5. Tänk på att fingrets knoge är tjockare och att ringen måste komma över knogen.
Ringstorlek

Cast ring in sterling silver 925. Large ring Circumference 23mm, width 12mm, thickness rail 2.3mm, weight 19g approx. Small ring circumference 20mm, width 9mm, rail 1.8mm approx.

SKU: 1027 Category: Tag:

Additional information

Ring storlek

45 mm, 46 mm, 45 mm, 46 mm, 47 mm, 48 mm, 49 mm, 50 mm, 51 mm, 52 mm, 53 mm, 54 mm, 55 mm, 56 mm, 57 mm, 58 mm, 59 mm, 60 mm, 61 mm, 62 mm, 63 mm, 64 cm, 65 mm, 66 mm, 67 mm, 68 mm, 69 mm, 70 mm, 71 mm, 72 mm, 73 mm, 74 mm, 75mm, 76 mm

Färg

Röd, Svart, Vit, Gul, Vinröd, Rosa, Brun, Ljusgrön, Orange, Lila, Ljusblå, Navy blue, Silver

Measure your ring size

The best way to find out your size is if you have an appropriately sized ring that fits the exact finger you want to order a ring for, measure the inner diameter with a caliper. The measure you get is x Pi, which is 3.14. I.e. if your ring measures 21 mm with the caliper, you take 21 x 3.14 = 65.94 mm you get then. And then it's a 66 mm in circumference, which is the scale we use.

You can also go to a goldsmith and have your finger measured: Then say that you want to know your size in circumference. I.e. the length around your finger.

We have developed another suggestion below that you can use.

The size of our rings is the circumference around the finger.
If you don't know what size you have, you can follow the description below.
The circumference in mm can be used to estimate your size.

Take a piece of string or cardboard and wrap it around the finger you want to measure.
Mark the points where the two ends meet.
Measure the string or cardboard with a ruler.
The measurements you get in mm are our sizes
Remember that the knuckle of the finger is thicker and that the ring must come over the knuckle.